Bạch kim tiếp cận đường trung bình động 55 - Phân tích - 4-9-2020


Economy analysis


Giá bạch kim hình thành đợt phục hồi tiêu cực mới để tiếp cận đường trung bình động 55, hình thành hỗ trợ bổ sung tại 870,00, trong khi sự ổn định của hỗ trợ hiện tại sẽ làm tăng cơ hội thu thập thêm động lực tích cực để kỳ vọng sẽ phục hồi về phía 980,00 để tìm lối thoát để tiếp tục sự tích cực trong giai đoạn sắp tới.

Lưu ý rằng việc thu thập thông tin xuống dưới mức hỗ trợ hiện tại và giữ ở dưới mức hỗ trợ đó sẽ xác nhận việc trì hoãn cuộc tấn công tăng giá, để kỳ vọng hình thành các giao dịch tiêu cực mới sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn mức lỗ bằng cách giảm xuống 810,00, tiếp theo là chạm đến mức hỗ trợ chính 745,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 870,00 đến 950,00

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng