Giá đồng xây dựng kênh tăng giá mới - Phân tích - 4-9-2020


Economy analysis


Bất chấp giá Đồng dao động đi ngang, sự hợp nhất của nó trong kênh tăng giá nhỏ củng cố đường hướng tăng giá được đề xuất trước đó, đảm bảo rằng sự ổn định của đường hỗ trợ 2.8960 là cần thiết để tăng cơ hội đổi mới nỗ lực tăng giá để mong đợi nhắm mục tiêu 3.0500 tiếp theo là 3.1200.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2.9000 đến 3.0500

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng