USDCHF phục hồi theo hướng giảm giá - Phân tích - 04-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF bật lên theo hướng giảm giá sau khi kiểm tra mức kháng cự của kênh giảm giá chính xuất hiện trên biểu đồ, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm giá có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, nhắm mục tiêu mức 0,9000 làm trạm chính tiếp theo.

< p>

Chúng ta nên lưu ý rằng việc vi phạm 0,9135 sẽ đẩy giá ra khỏi kênh giảm giá đã đề cập và đẩy giá bắt đầu điều chỉnh tăng mà mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách kiểm tra 0,9190 và mở rộng lên 0,9305 sau khi vượt qua mức trước đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9040 và kháng cự 0,9160.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm