AUDUSD chạm đến sự hỗ trợ của kênh - Phân tích - 04-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã chạm vào đường hỗ trợ của kênh tăng chính ở mức 0,7250 và bắt đầu cung cấp các giao dịch tích cực cho thấy đầu giá tiếp tục xu hướng tăng chính, hỗ trợ sự tiếp tục của kịch bản tích cực tổng thể, được củng cố bởi tín hiệu tích cực do stochastic cung cấp , chờ đợi để tiến về phía targes của chúng tôi, bắt đầu ở mức 0,7440 và kéo dài đến 0,7500.

Mặt khác, chúng ta nên lưu ý rằng việc phá vỡ 0,7250 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và nhấn vào giá bắt đầu sóng giảm điều chỉnh trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7230 và 0,7350

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng