Giá dầu Brent tiếp cận mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 04-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent giao dịch với tiêu cực rõ ràng vào ngày hôm qua để tiếp cận mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 43.00, bắt đầu từ hôm nay với mức giảm mới trên đường đến thăm mức đã đề cập, được hỗ trợ bởi tiêu cực ngẫu nhiên xuất hiện trên biểu đồ 4 giờ, lưu ý rằng vượt qua mức được đề cập sẽ mở rộng sóng giảm xuống đến 40,80 như một trạm tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới trừ khi giá phục hồi để phá vỡ 45,35 và giữ trên nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 42,30 và kháng cự 45,00.

xu hướng cho ngày hôm nay: Giảm