Giá bạc phá vỡ hỗ trợ - Phân tích - 04-09-2020


Economy analysis


Giá bạc giao dịch với sự tiêu cực mạnh để phá vỡ mức 26,90 và đóng thanh nến hàng ngày dưới mức đó, điều này khiến giá chịu áp lực giảm điều chỉnh một lần nữa, trên đường đến thăm 25,06, đại diện cho mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% cho mức tăng được đo lường từ 17,37 đến 29,82.

Do đó, xu hướng giảm giá sẽ được kỳ vọng cho ngày hôm nay được hỗ trợ bằng cách di chuyển xuống dưới đường EMA50, có tính đến việc vi phạm 26,90 theo sau là 27,45 mức sẽ ngăn chặn đà giảm dự kiến. và đẩy giá để lấy lại xu hướng tăng chính.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 25,80 và kháng cự 27,45.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm