Giá vàng tiếp tục biến động - Phân tích - 04-09-2020


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục dao động quanh mức 1934,86 và nó đã cố gắng phá vỡ nó vào ngày hôm qua nhưng nó trở lại giao dịch trên mức hiện tại, điều này giữ cho cơ hội hợp lệ để tiếp tục xu hướng tăng chính, mục tiêu là 1967.90, tiếp theo là 2008.80 mức là tích cực tiếp theo các trạm.

Mặt khác, chúng ta cần lưu ý rằng việc phá vỡ 1934,86 và giữ ở dưới nó sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và ép giá để kiểm tra các khu vực 1901,80 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1920,00 và kháng cự 1970,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng giá