USDCAD kiểm tra mức kháng cự quan trọng nhất - Phân tích - 04-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã cung cấp các giao dịch tích cực rõ ràng vào ngày hôm qua để kiểm tra mức kháng cự quan trọng 1.3155 và giá giữ ổn định dưới mức này, đi kèm với việc chứng kiến ​​các tín hiệu tiêu cực thông qua stochastic, hỗ trợ cơ hội tăng giảm để tiếp tục xu hướng giảm chính, chờ phá vỡ 1.3060 để giảm bớt sứ mệnh hướng tới mục tiêu dự kiến ​​chính của chúng tôi là 1.2960.

Do đó, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới trừ khi vi phạm 1.3155 và giữ cao hơn nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3050 và kháng cự 1.3180.

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm