Giá dầu thô trong vòng theo dõi chặt chẽ - Phân tích - 08-07-2020


Economy analysis


. cho xu hướng tiếp theo. áp lực tiêu cực rằng các mục tiêu chính của nó bắt đầu từ 37,60 và mở rộng đến 36,10.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,00 và kháng cự 42,00. span>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập