USDJPY cố gắng vi phạm - Phân tích - 04-09-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã cố gắng phá vỡ mức 106,44 nhưng nó đã bật xuống rõ ràng để giải quyết quanh mức 106,00, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu chủ yếu là mức 105,20.

Chúng ta nên lưu ý rằng việc vi phạm 106,44 và giữ ở trên nó sẽ ngăn đà giảm dự kiến ​​và đẩy giá đạt mức tăng mới đạt mức 107,68.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 105,40 và kháng cự 106,60

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm