EURUSD cố gắng phục hồi - Phân tích - 04-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD bắt đầu tăng trở lại sau khi tiếp cận đường hỗ trợ của kênh tăng chính xuất hiện trên biểu đồ, điều này cho thấy giá đang trên đường tiếp tục xu hướng tăng chính và theo các quy tắc giao dịch bên trong các kênh, giá chuẩn bị bắt đầu sóng tăng trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn.

Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên chứng kiến ​​các giao dịch tích cực trong các phiên sắp tới và các mục tiêu bắt đầu ở mức 1.1916 và mở rộng đến 1.2045, lưu ý rằng việc phá vỡ 1.1780 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và ép giá chuyển sang giảm.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1780 và kháng cự 1.1950.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng