Phân tích cuối ngày cho Vàng 03-09-2020


Economy analysis


Giá vàng cho thấy các giao dịch tiêu cực mới tác động lên đường hỗ trợ của kênh tăng giá chính và di chuyển xuống dưới đường hỗ trợ đó, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc nắm giữ với mức đóng cửa hàng ngày dưới mức này sẽ tác động lên giá để đạt được điều chỉnh giảm giá nhiều hơn và hướng tới 1901,80 như một mục tiêu tiêu cực tiếp theo, trong khi cần phải củng cố trên 1934,86 để tiếp tục xu hướng tăng chính mà mục tiêu chính tiếp theo của nó là 1967,90 theo sau là 2008,80.