Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 03-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đã chạm mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 40,65 và cho thấy giao dịch tích cực hiện tại, cho thấy đầu giá phục hồi và lấy lại xu hướng tăng chính, lưu ý rằng việc vi phạm 41,75 sẽ khiến giá đạt được nhiều mức tăng hơn để hướng tới 43,05 là mục tiêu tích cực đầu tiên.