Honeywell spikes - Phân tích - 03-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Honeywell đã tăng 2,68% trong phiên trước khi giao dịch bên cạnh đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với sự hỗ trợ từ đường SMA 50 ngày, được phản hồi bởi các tín hiệu tiêu cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến mức kháng cự chính là 112,30.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng