Hewlett-Packard trả lại cao hơn - Phân tích - 03-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Hewlett-Packard quay trở lại cao hơn với mức lợi nhuận 3,01% sau khi thu thập động lực và thoát khỏi tình trạng bão hòa mua quá mức trong chỉ số RSI trong bối cảnh các tín hiệu tiêu cực từ chúng, trong khi giao dịch bên cạnh đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với sự hỗ trợ từ 50 ngày SMA, sau đó sẵn sàng giải quyết ngưỡng kháng cự 20,21.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm vào ngưỡng kháng cự 21,83.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng