IBM nhận được sự hỗ trợ tích cực - Phân tích - 03-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của IBM đã tăng 3,87% trong phiên trước sau khi dựa vào sự hỗ trợ của đường SMA 50 ngày, trong bối cảnh xu hướng tăng ngắn hạn chiếm ưu thế, với các tín hiệu tích cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến ngưỡng kháng cự chính là 135,80, miễn là mức hỗ trợ 122,04 được giữ nguyên.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng