Johnson & Johnson tấn công kháng cự cốt lõi - Phân tích - 03-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Johnson & Johnson đã tăng 1,52% trong phiên trước, vượt qua ngưỡng kháng cự 154,18, trong bối cảnh xu hướng tăng trong trung và ngắn hạn chiếm ưu thế, với sự hỗ trợ từ đường SMA 50 ngày, được phản hồi bởi các tín hiệu tiêu cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến ngưỡng kháng cự 162,28, miễn là nó xuyên qua ngưỡng kháng cự 154,18.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng