Giá bạc tiếp tục tăng - Phân tích - 08-07-2020


Economy analysis


Giá bạc đã tăng trở lại sau khi dựa vào EMA50 ngày hôm qua, để bắt đầu thử nghiệm mức 18,38, chờ đợi để vượt qua mức này để mở đường hướng tới mục tiêu dự kiến ​​tiếp theo của chúng tôi tại 18,93.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ giá từ bên dưới, củng cố cơ hội tiếp tục tăng dự kiến, sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá vỡ mức 17,90 và giữ dưới mức đó.

phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 18,10 và kháng cự 18,60.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish