JPMorgan bắt đầu phục hồi - Phân tích - 03-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của JPMorgan & Chase đã tăng 1,51% trong phiên trước khi giao dịch bên cạnh đường xu hướng ngắn hạn đi lên, đồng thời bị tổn thương do xuyên thủng đường xu hướng giảm chính, với sự hỗ trợ tích cực từ SMA 50 ngày, bị phản hồi bởi các tín hiệu tiêu cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 105,63, với điều kiện hỗ trợ 96,84 được giữ vững.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng