Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 03-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD nhấn vào đường EMA50 và cố gắng vượt qua nó, điều này củng cố cơ hội tiếp tục giảm để kiểm tra mức hỗ trợ chính 0,7245 trước khi quay đầu tăng trở lại.

Do đó, xu hướng giảm có thể chiếm ưu thế trong giao dịch sắp tới cho đến khi kiểm tra mức hỗ trợ đã đề cập trước khi tiếp tục xu hướng tăng chính một lần nữa, lưu ý rằng việc vi phạm 0,7340 sẽ ngăn chặn áp lực tiêu cực hiện tại và đẩy giá tiếp tục sóng tăng mà không cần kiểm tra các điều kiện đã đề cập ở trên hỗ trợ, lưu ý rằng các mục tiêu của sóng tăng bắt đầu ở mức 0,7440 và mở rộng đến 0,7500.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7270 và 0,7380

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng tổng thể