Cập nhật giữa ngày cho dầu Brent 03-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent cho thấy các giao dịch tiêu cực mới để kiểm tra mức 44,00, hỗ trợ việc tiếp tục kịch bản xu hướng giảm điều chỉnh trong các phiên sắp tới và con đường hướng tới mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là 43,00, lưu ý rằng việc phá vỡ mức này sẽ đẩy giá lên 40,80 như một mục tiêu tiêu cực tiếp theo, trong khi giữ dưới 45,20 cho thấy điều kiện chính để tiếp tục giảm dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 43,00 hỗ trợ và 45,50 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm