Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 03-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tiếp tục giao dịch tiêu cực và bắt đầu nhấn vào ngưỡng 41.00, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm trong thời gian còn lại của ngày, mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 40,65, lưu ý rằng việc vượt qua mức này sẽ kéo dài làn sóng giảm giá đạt 38,73, trong khi mức giảm dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi giá phục hồi để vi phạm 43,05 và giữ với mức đóng cửa hàng ngày trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 40,00 hỗ trợ và kháng cự 42,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm