Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 03-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD tiếp tục nhấn vào 1.3310 và kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng nhất ở 1.3280 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần phải giữ trên mức này để giữ cho kịch bản xu hướng tăng hoạt động cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi EMA50, nhắc nhở bạn mà chúng tôi đang chờ đợi để hướng tới 1.3580 như một trạm chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3250 và kháng cự 1.3420.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng