Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 03-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD phải đối mặt với áp lực tiêu cực hơn để tiếp cận mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 1.1765, để hỗ trợ kỳ vọng về sự sụt giảm và hướng tới việc kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng chính, lưu ý rằng chúng tôi đề xuất giá phục hồi trở lại để tiếp tục xu hướng tăng chính một lần nữa, hướng tới khu vực 1.2005 trong thời gian ngắn.

Nhìn chung, xu hướng giảm sẽ vẫn được đề xuất cho ngày hôm nay trừ khi giá vượt qua mức 1.1860 và giữ trên mức đó .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1760 và kháng cự 1.1890.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm tạm thời