EURJPY tiếp cận hỗ trợ - Phân tích - 3-9-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY vẫn bị ảnh hưởng bởi áp lực tiêu cực lớn đến từ dao động ngẫu nhiên gần mức 20, hãy lưu ý cách tiếp cận của nó từ hỗ trợ của kênh tăng chính tại 125,20.

Kịch bản tăng giá phụ thuộc vào sức mạnh của hỗ trợ hiện tại, để kỳ vọng bắt đầu thu thập động lượng tích cực, sau đó cố gắng đạt tới 126,75 và 127,40, trong khi giá giảm xuống dưới hỗ trợ và giữ bên dưới nó sẽ xác nhận chuyển sang đường giảm giá, làm tăng cơ hội vì phải chịu các khoản lỗ lớn có thể bắt đầu ở mức 124,40 và Fibonacci 50% ở mức 123,40.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 125,20 đến 126,75

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng