GBPJPY tìm kiếm động lực bổ sung - Phân tích - 3-9-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY tiếp tục hình thành giao dịch hỗn hợp trong giai đoạn vừa qua, cho thấy sự cần thiết của nó đối với động lực tích cực hơn cho phép nó tiếp tục tăng và ghi lại các mục tiêu tích cực mới trong giai đoạn gần và trung bình.

tất cả những điều đó phụ thuộc vào việc tiếp tục hình thành hỗ trợ ban đầu ở mức 139,80 so với giao dịch hiện tại, lưu ý rằng giá thành công để đạt được thêm lợi nhuận sẽ cho phép nó tăng ban đầu về phía 143,30 và vượt qua nó có thể kéo dài giao dịch lên 144,65 trong giai đoạn trung bình.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 140,60 đến 143,30

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng