Giá vàng tiếp cận mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 08-07-2020


Economy analysis


Giá vàng đã tiếp tục giao dịch tích cực rõ ràng vào tối ngày hôm qua để đạt ngưỡng của mục tiêu đầu tiên 1800.00, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng chính, lưu ý rằng chúng tôi đề nghị tiếp tục xu hướng tăng để đạt được các mục tiêu tích cực mở rộng thêm. đến 1825.00 sau đó là 1855.00.

Do đó, kịch bản tích cực sẽ vẫn có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới được EMA50 hỗ trợ, lưu ý rằng việc giữ trên 1760.00 là rất quan trọng để đạt được các mục tiêu đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1780,00 hỗ trợ đến 1815,00 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish