Cập nhật giữa ngày cho Vàng 01-07-2020


Economy analysis


Giá vàng cho thấy giao dịch tích cực mới tiếp tục đạt mức 1800,00, để duy trì xu hướng tăng hoạt động trong ngày hôm nay, được tổ chức bên trong các kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, được hỗ trợ bởi EMA50 tiếp tục mang giá từ bên dưới.

Lưu ý rằng việc vi phạm mức đã đề cập sẽ mở rộng sóng tăng lên đến 1850,00 như một trạm tiếp theo, trong khi mức tăng dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá vỡ 1762,00 sau đó là 1741,50 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1770,00 hỗ trợ đến 1810,00 kháng cự. p>