Bạch kim mất đà tích cực - Phân tích - 3-9-2020


Economy analysis


Giá bạch kim không thể cung cấp bất kỳ đợt tăng giá mới nào, bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên, điều này có thể chặn các nỗ lực tăng giá để buộc giá hình thành các giao dịch đi ngang hỗn hợp với cơ hội kiểm tra mức trung bình động 55 tại 875,00.

Mặt khác, việc thu thập thành công động lực tích cực và ổn định trên 875,00 sẽ cho phép giá tiếp tục tăng để gia hạn áp lực lên ngưỡng 980,00, tiếp theo là chờ đến các trạm chính ở mức 1045,00 và 1105,00 .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 875,00 đến 950,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Dao động trong phạm vi tăng