Giá đồng tăng chậm - Phân tích - 3-9-2020


Economy analysis


Giá đồng cung cấp các giao dịch chậm bằng cách dao động gần mức hỗ trợ ban đầu 2,9850, cố gắng thu thập động lực tích cực bổ sung cần thiết để ghi lại các mục tiêu mới bắt đầu ở mức 3,1200 và 3,3000.

Lưu ý rằng việc cố gắng phá vỡ mức hỗ trợ hiện tại và giữ bên dưới nó sẽ trì hoãn cuộc tấn công tăng giá để buộc giá xây dựng các giao dịch điều chỉnh giảm xuống mục tiêu 2,8800, sau đó đạt đến mức hỗ trợ chính 2,7750.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2.9800 đến 3.1200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng