USDCHF gần mức kháng cự - Phân tích - 03-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF dao động gần ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá chính và giảm xuống dưới ngưỡng đó, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm giá có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, chờ đợi để tiếp tục giảm xuống mức 0,9000 như mục tiêu chính đầu tiên.

Mặt khác, chúng tôi cần lưu ý rằng việc vi phạm 0,9145 sẽ ngăn chặn đà giảm dự kiến ​​và khiến giá bắt đầu sóng tăng điều chỉnh trong ngày và ngắn hạn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9040 và kháng cự 0,9160.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm