AUDUSD kiểm tra đường trung bình động - Phân tích - 03-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD tiếp tục giảm để kiểm tra đường EMA50 và nó có thể tiến tới kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng chính xung quanh mức 0,7245 trước khi quay trở lại để tiếp tục xu hướng tăng trở lại.

Do đó, giá có thể chứng kiến ​​sự sụt giảm tạm thời trong các phiên sắp tới, nhưng xu hướng tăng tổng thể sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá vỡ mức 0,7245 và giữ dưới mức đó, lưu ý rằng các mục tiêu dự kiến ​​của sóng tăng chính bắt đầu ở mức 0,7440 và kéo dài đến 0,7500.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7270 và 0,7380

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng tổng thể