Giá dầu thô phá vỡ ngưỡng hỗ trợ - Phân tích - 03-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô xác nhận phá vỡ đường hỗ trợ trong ngày của kênh tăng giá sau khi ổn định với mức đóng cửa hàng ngày bên dưới nó, điều này đẩy giá đạt được điều chỉnh giảm với mục tiêu bắt đầu ở mức 40,65 và mở rộng đến 38,73, làm cho xu hướng giảm được đề xuất trong thời gian tới phiên, được hỗ trợ bằng cách di chuyển xuống dưới đường EMA50.

Tính tích cực của ngẫu nhiên có thể đẩy giá bắt đầu nỗ lực phục hồi, có tính đến rằng mức giảm dự kiến ​​sẽ vẫn chiếm ưu thế trừ khi giá cố gắng phục hồi tăng giá để vi phạm mức 43,05 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,00 và kháng cự 42,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm