Giá bạc dựa trên đường hỗ trợ của kênh - Phân tích - 03-09-2020


Economy analysis


Giá bạc giao dịch với sự tiêu cực rõ ràng để tiếp cận mức hỗ trợ chính 26,90, nhận thấy rằng giá đã chạm vào đường hỗ trợ của kênh tăng giá chính xuất hiện trên biểu đồ và bật lên theo hướng tăng giá từ đó, hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng tăng giá chính, được hỗ trợ bởi tín hiệu tích cực do stochastic cung cấp ngay bây giờ, chờ đợi để đạt được mục tiêu tích cực bắt đầu ở mức 28,90 và mở rộng đến 29,80.

Chúng ta nên lưu ý rằng việc phá vỡ 26,90 sẽ ngăn đà tăng được đề xuất và nhấn về mức giá hướng tới mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% tại 25,06.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 26,90 và kháng cự 28,90.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng