Giá vàng chạm ngưỡng hỗ trợ - Phân tích - 03-09-2020


Economy analysis


Giá vàng đã chạm mức 1934,86 và dẫn đến nó bắt đầu bật tăng từ đó, điều này hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng tăng chính, khi giá di chuyển bên trong kênh tăng chính có mục tiêu tích cực vượt qua mức đỉnh được ghi nhận gần đây ở mức 2074,87.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ được kỳ vọng cho ngày hôm nay và các mục tiêu gần bắt đầu bằng cách vượt qua 1967,90 để mở đường tiến tới năm 2008.80, có tính đến việc phá vỡ Năm 1934,86 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và tác động lên giá để đạt được sự điều chỉnh giảm nhiều hơn trong ngày và ngắn hạn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ hỗ trợ 1930.00 đến 1980.00 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng