USDCAD giữ sự ổn định tiêu cực - Phân tích - 03-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD lắng xuống dưới đường kháng cự của kênh giảm giá chính và bắt đầu cung cấp các giao dịch tiêu cực nhẹ, gợi ý đầu giá tiếp tục xu hướng giảm giá chính, mục tiêu mức 1.2960 như một trạm chính tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ tổng quan về xu hướng giảm của mình với điều kiện giá ổn định dưới 1.3090 và quan trọng nhất là dưới 1.3155.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2980 và kháng cự 1.3120.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm