USDJPY nỗ lực tích cực - Phân tích - 03-09-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY dao động quanh đường kháng cự chính xuất hiện trên biểu đồ và stochastic tiếp tục cung cấp các tín hiệu tiêu cực, để hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong ngày và ngắn hạn, mà các mục tiêu chính của nó bắt đầu bằng cách kiểm tra mức 105,20, nhắc bạn rằng điều quan trọng là phải giữ dưới mức 106,44 để tiếp tục mức giảm được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 105,40 và kháng cự 106,60

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm