GBPUSD kiểm tra hỗ trợ - Phân tích - 03-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã cung cấp các giao dịch tiêu cực rõ ràng vào ngày hôm qua và hiện đang ổn định quanh mức 1,3325, nhận thấy rằng đường EMA50 đã quản lý để bảo vệ giá khỏi bị sụt giảm nhiều hơn, để hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng tăng chính, mà mục tiêu tiếp theo của nó là 1,3580.

Mặt khác, chúng ta cần lưu ý rằng việc phá vỡ 1.3310 theo sau là 1.3280 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và tác động lên giá để tiếp tục giảm và chạm mức 1.3135 trước khi có bất kỳ nỗ lực tích cực.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3250 và kháng cự 1.3420.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Tăng giá