Phân tích cuối ngày cho Vàng 02-09-2020


Economy analysis


Giá vàng được giao dịch với sự tiêu cực mạnh để kích hoạt sự hình thành tiêu cực và chạm vào mục tiêu dự kiến ​​là giảm trực tiếp ở mức 1934,86, khi nó kiểm tra mức này ngay bây giờ, đại diện cho mức quan trọng đối với các giao dịch ngắn hạn, vì việc phá vỡ nó đại diện cho yếu tố tiêu cực sẽ tác động lên giá để chịu nhiều lỗ hơn và hướng đến 1901,80 như một trạm chính tiếp theo, trong khi việc củng cố ở trên nó thể hiện chìa khóa để tiếp tục xu hướng tăng chính bên trong kênh tăng xuất hiện trên biểu đồ.