Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 02-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đã phá vỡ mức 42,20 rõ ràng để mở đường bắt đầu điều chỉnh giảm giá trong ngày, trên đường đạt được các mục tiêu tiêu cực bắt đầu từ 40,65 và có thể kéo dài đến 38,73, lưu ý rằng mức giảm dự kiến ​​sẽ vẫn chiếm ưu thế trừ khi giá đã cố gắng phục hồi theo hướng tích cực để phá vỡ mức 42,60 và giữ trên mức đó.