Phân tích cuối ngày cho EURUSD 02-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD phải đối mặt với áp lực tiêu cực hơn để tấn công mức 1.1860 và cố gắng giữ dưới mức đó, điều này cho thấy đầu giá sẽ đạt được mức giảm bổ sung có thể nhắm mục tiêu đến khu vực 1.1765 trước khi quay đầu tăng trở lại, điều này thúc giục theo dõi mức đóng cửa hàng ngày theo 1.1860, vì việc giữ bên dưới nó sẽ xác nhận sự tiếp tục của xu hướng giảm trong các phiên sắp tới, trong khi việc củng cố ở trên nó sẽ đẩy giá phục hồi và đạt được mức tăng bắt đầu ở mức 1.2005.