General Electric trong bối cảnh triển vọng tiêu cực - Phân tích - 02-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của General Electric đã giảm 2,37% trong phiên trước khi giao dịch bên cạnh đường xu hướng giảm ngắn hạn, với áp lực tiêu cực từ đường SMA 50 ngày, cùng với tín hiệu tiêu cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ thua lỗ nhiều hơn, nhắm mục tiêu hỗ trợ đầu tiên là 5,98, miễn là mức kháng cự 6,64 được giữ vững.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm