General Motors lợi nhuận cao hơn - Phân tích - 02-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của General Motors tăng trở lại với mức lợi nhuận 0,54%, trong bối cảnh xu hướng tăng ngắn hạn chiếm ưu thế, với áp lực tích cực từ đường SMA 50 ngày, cùng với các tín hiệu tích cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến ngưỡng kháng cự quan trọng 31,60.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng