USDJPY quay trở lại để kiểm tra mức kháng cự - Phân tích - 08-07-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY thực hiện thử nghiệm mới ở mức 107,68 và giữ mức ổn định dưới mức đó, nhận thấy rằng stochastic cung cấp tín hiệu tiêu cực rõ ràng trên khung thời gian bốn giờ, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, Mục tiêu ở mức 106,44 là trạm tiếp theo.

Lưu ý rằng việc phá 107,20 sẽ giảm bớt nhiệm vụ đạt được mục tiêu đã đề cập, trong khi mức giảm dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi vi phạm 107,68 và giữ đóng cửa hàng ngày trên nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 106,60 và kháng cự 108,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish