Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 02-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy xu hướng giảm nhiều hơn và hiện đang di chuyển quanh mức 0,7340 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần giữ trên 0,7325 để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi tiêu cực hiện tại ngẫu nhiên, nhắc bạn rằng mục tiêu chờ đợi chính đạt 0,7485.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7300 và 0,7420

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Tăng giá