Cập nhật giữa trưa cho Silver 02-09-2020


Economy analysis


Giá bạc cho thấy các giao dịch tiêu cực mới để kiểm tra đường EMA50, tiếp tục bảo vệ kịch bản tích cực được đề xuất gần đây, chờ đợi để có được động cơ tích cực hỗ trợ đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính mà mục tiêu là 29,80 là trạm tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu phải giữ trên 26,90.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 27,50 và kháng cự 29,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng