Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 02-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD kiểm tra đường hỗ trợ xuất hiện trên biểu đồ, đi kèm với stochastic đi vào các vùng quá mua, tiếp cận cung cấp tín hiệu chồng chéo tích cực trong khung thời gian 4 giờ, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính, mục tiêu đặt mục tiêu 1.3580 làm trạm chính tiếp theo.

Lưu ý rằng việc phá vỡ 1.3310 sẽ dừng dự kiến ​​và ép giá giảm về khu vực 1.3130 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng lên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3310 và kháng cự 1.3480.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng