Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 02-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy các giao dịch tiêu cực bổ sung để bắt đầu kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng 1.1860, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì sự tiếp tục của áp lực tiêu cực và phá vỡ mức này sẽ đẩy giá tiếp tục giảm và truy cập 1.1765 như một mục tiêu tiêu cực tiếp theo, trong khi giá cần bước lên trên 1,1916 để củng cố cơ hội lấy lại xu hướng tăng chính mà các mục tiêu chính của nó bắt đầu ở mức 1.2005.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm giữa hỗ trợ 1.1840 và kháng cự 1.2005.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng