EURJPY sụp đổ - Phân tích - 2-9-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã phải đối mặt với áp lực tiêu cực mạnh vào ngày hôm qua do sự suy giảm ngẫu nhiên đối với các khu vực quá bán, điều này đã đẩy giá chịu một số khoản lỗ do tiến về phía 126,07, nhắc nhở bạn rằng sự hợp nhất trong kênh tăng giá dựa trên sự ổn định của giá chính hỗ trợ 125.10 tạo thành yếu tố chính để tiếp tục duy trì sự tích cực trong thời gian ngắn hạn và trung hạn.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi để thu thập động lực tích cực, đảm bảo tầm quan trọng của việc tập hợp trên chướng ngại vật 126,75 để dễ dàng thực hiện sứ mệnh đạt được các trạm tích cực mới ở mức 127,40 và 129,35.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 125,85 đến 127,40

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng