GBPJPY thở phào - Phân tích - 2-9-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã ghi nhận mức 142,71 vào ngày hôm qua, hình thành mức phục hồi tiêu cực tạm thời để cố gắng lấy lại hơi thở và thu thập thêm động lực tích cực để xác nhận sự tiếp tục của sự tích cực.

Chúng tôi kỳ vọng Mức 141,00 để tạo thành hỗ trợ bổ sung để xác nhận việc chặn giá trong đường tăng giá, lưu ý rằng các mục tiêu tích cực bổ sung nằm xung quanh 143,30 và 144,65.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 141,00 và 143,30

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng